CAT 428E TLB

Jaar model onbekend 

5 984 ure 

Totaal oorgedoen en is baie mooi

On map