Bande

4 voorbande met dish en 4 agterbande 

80% loopvlak oor

On map