Archive for:

Graan Sif

Met 3m auger en 5m bakkieshyser Alles is 3 fase motors en in werkende toestand Prys vir alles

Graandamme

2 x Graandamme sonder seile  Met 2 Elektriese 3 fase orgers en n uitlaai bak

Graansif

Self geboude Graansif

PTO Aangedrewe Graan Orger

Uitlaai pyp is 3.2m Lank

Vence Tudo Graan Sif

2018 Model Met verskillende siwwe 220v Elektriese motor  

9m Graan orger met hidroliese Power Pack

9m Graan orgermet hidroliese Power Pack,Maak n mark verwante aanbod.

Silo king 8m3

Silo king8m3R270 000+Btw

Graan orger

Lengte van pyp onbekend Maak markverante aanbod